در حد فاصل نبودن و بودن

بسم المعشوق

به خودم که می آیم چیزی حدود سه چهار ماهی است که چیزی در این وبلاگ ننوشته ام .البته جاهای دیگر و چیزهای دیگر و کارهای دیگر تا دلتان بخواهد در این میانه بوده ام ولی چه فایده که بی دلم بوده ام و نقشی زده ام بر هیچستان روزمرگیها !

بیشتر از این را نه می دانم و نه می توانم ...!

از خودم حلالیت می طلبم که اینروزها همه هستم وخودم نیستم .

 

با علی تا علی یا علی

/ 0 نظر / 23 بازدید