بسم المعشوق

 

بهار روزگار عهد آدم با عالم است.

 

 

امسال سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی است.

 

 

نفس و قلم وقدم ولی خدا بهار ماندن و بودن و شدن ماست.

 

 

کیست که در روزگارما بر عهدخویش هنوزایستاده باشد؟!

 

 

آری بهار است......برادر.......!

 

 

با علی تا علی یا علی

/ 0 نظر / 5 بازدید