زخم آسمان در پارادوکس رایانه و تلفن همراه

نمیدانم چرا من اینقدر با خاطرات گذشته ام ماندگارم ....؟!

هنوز زخم آسمان را با کامپیوتر و به قول امروزیها رایانه می خوانم و گوش می دهم ...

البته عیبی هم ندارد که با موبایل آنرا مرور کنم ؛ منتهی نمی دانم چرا مزه مانیتور کامپیوتر خوشمزه تر است !!!

شاید جلوی مانیتور بهتر بتوان گاهی تا صبح نشست و مانند سرندیتیپی ؛ رود رود گریه کرد ....با تلفن همراه، وسط خواندن و گل احساسات ؛ آدم گاهی ناگهان خوابش می برد !!!...حالا بیا و درستش کن !!!

/ 0 نظر / 83 بازدید