فرصت و غصه

ما خیلی هامان همینجوری هستیم .

یللی و تللی در فضای مجازی این روزها رسم روزگار است .

قبل ترها خیابان گردی و کوچه نشینی شایع بود .

به نظرم وبگردی و ولگردی تفاوت ذاتی با هم ندارند .

لازم به ماله کشی موضوع هم نیست .

ما خودمان سیاه این کولی بازی ها هستیم .

پیش کولی و معلق ؟؟؟!!!

فرصتها که اسراف شدند تازه یادمان می افتد گریه و زاری کنیم !

به نظرم گریه و دغدغه قبل از هر کاری از بعدش بسیار بسیار بهتر و سزاوارانه تر است .

عرق ریختن قبل و برای هر وظیفه و تکلیفی ، خیلی شرافتمندانه تر و آبرومندانه تر از اشک ریختن بعد از فوت فرصتها و مهلت ها می باشد .

فرصتها که سوخت می شوند ؛ همانجا آدم تمام می شود !

تا باز جوانه بزند ، باز بروید و باز بالا بیاید ...هیهاتی است !!

مگر خدا رحم کند ...!

البته که خدا بازهم می بخشد ، بازهم و بازهم .....و مای خدا خوب کرده ؟؟؟!!!


هرکس خودش را بهتر می داند !


خدا کند که در لابلای روزانه های روزگار ، خوب باشیم ...!

/ 0 نظر / 83 بازدید