شیر و روباه

نزدیک چهار صبح است .

حالا بیمارستان خلوت و آرام است !

همه جا سرشار از سکوتی اسرار آمیز است .

ای جانم ...!

فرصت خوبی برای اقامه نماز و خواندن زیارت و دعا و مناجات است .

خیلی خوش به حال آنهایی که اهل اینها و این وقتها باشند .

کاری ندارم .

ببینید !

این روزها خیلی هوای خودتان را داشته باشید !

هر که ایمانش لق و لوق باشد ؛ در این روزها می ریزد !

امتحان سختی خدا دارد می گیرد .

مواظب وسوسه های شیاطین جنی و انسی باشید !

این یک جراحی بزرگ است که دارد اتفاق می افتد .

دملهای چرکی و توده های بدخیم دارند از بدنه انقلاب جدا می شوند .

حواستان باشد دینتان را از شما نگیرند .

از رفتن و نماندن کسی هراسی به دل راه ندهید !

خدا هنوز هست !!

خداوند صدای بندگان پاک و وفادارش را می شنود .

یاری خدا خواهد رسید !

از دشمن نترسید !

تنها خدا را بپرستید و تنها از خدا یاری بخواهید !

دست خدا از هر دستی بالاتر است .

دست خدا بالای بالا است .

خدا قهرمان آفرینش است .

پروردگار همه انسانها و جانوران و گیاهان گذشته را خاک کرده است و تا حالا هیچکس خدا را خاک نکرده !!!

می گویید نه ؟!

به قبرستانها نگاه کنید !

این روزها هم دیر یا زود تمام می شود .

خدا می ماند و شما و آخر و عاقبت !

فرعون و مرعون و نمرود و ممرود و ترامپ و مرامپ و اسرائیل و مسرائیل و نوچه پوچه هایشان به پایان می رسند ؛ این روزها هم همچنین و آدم می ماند و گونه انتخاب و عمل به تکلیفش !

شیر و روباه و فنچ و اسپرسو خوارها و بقیه؛ اینجا و حالا معلوم می شوند که چه کاره هستند ؟!

لطفا بیشتر مواظب خودتان باشید !

/ 0 نظر / 78 بازدید