رو و پر رو

واقعا بعضی ها کمپانی اعتماد به نفس هستند و من نمی دانم مبنای این حس چیست و از کجاست ؟!

اصولا اشکال عمده در این است که این نژاد از انسانها به علت اختلالات شخصیتی حریفشان را دراز گوش فرض می کنند ....!

هرچی به این واریاسیون آدمیزاد شما بیشتر احترام بگذارید , آنها ضریب اختلالاتشان بالاتر رفته و بطور عمده دچار خطای دید , دو بینی و کج و کوله بینی مرضی می شوند !

جالب اینکه در باطن خود را خوبه قلمداد نموده و در ظاهر جانب تواضع را می گیرند ....

این آدمهای دوشخصیتی خیلی خطرناک هستند !

سپر هر کس در هر برهه ای به سپر اینها بگیرد ؛ کارش تمام است .

اولش تمام نباشد ؛ وسطش تمام است .

وسطش تمام نباشد ؛ آخرش تمام است !

این تیپ شخصیتی حکم آسیاب انسانی را دارند ؛ یعنی قربانی می گیرند ؛ پودر می کنند و در نهایت به باد می دهند !!!

یعنی حریف زنده زنده به درون اینها پا می گذارد و هبائا منثورا پس از مدتی خارج می شود .

بر سر قرار هیچکس هم نیستند !

چرخشان بچرخد کافیست !

جالب اینجاست که گلوگاه آسیب قربانی را نشان دار نموده و از همانجا شروع می کنند به بلعیدن او .

این پدیده دفعی نبوده ؛ بلکه تدریجی می باشد .

تقریبا حکم نوعی تفریح و بازی برای آنها دارد .

یکی را با عاشقی ؛ یکی را با عرفان ؛ یکی را با ادبیات ؛ یکی را با کم محلی و القاء نیاز ؛ یکی را با توانمندی و دانش خود و خلاصه برای هر حریفی ٰ؛ فنی را اجرا می کنند .

جالب این است که ضایعات آرد نشده و جامد برجای مانده پارتنر خود را هم در زباله دان بی تفاوتی و باری به هرجهتی در فرصت مناسب دور می ریزند .

تا نوبت بعدی و بعدی و بعدی برسد ...

مشهد و تهران و کربلا هم فرقی برایشان نمی کند .

مال باخته بدبخت وقتی به خبر می آید که می بیند در یک بازی هر دو سر باخت ؛ بازی خورده و به جای اینکه چیزی به اندوخته اش اضافه شود ؛ همانی را هم که با خود آورده بود ؛ به باد داده است ...و المفلس فی امان الله !!!

راستی امروز چه روزی بود ؟

والنتاین ؟؟؟!!!

اوووووه !!!


ادامه ندارد ...!!!
/ 1 نظر / 118 بازدید
ashkmahtaab

وای انگاری مسابقه گزارش میکنین که