درسهایی از مقام معظم رهبری

بسم‏اللَّه‏الرّحمن‏الرّحیم‏

 

امیرالمؤمنین اولین خصوصیتش دلبستگى و پایبندى به رضاى الهى و حرکت در مسیر صراطمستقیم بود.

 

 

 

 

امیرالمؤمنین کسى است که براى خدا و در راه خدا از دوران کودکى تا لحظه‏ى شهادت یکلحظه و در یک قضیه پا عقب نکشید و دچار تردید نشد و همه‏ى وجود خود را در راه خدابه میدان آورد. آنوقتى که باید تبلیغ میکرد، تبلیغ کرد؛ آنوقتى که باید شمشیر میزد،در رکاب پیغمبر شمشیر زد و از مرگ نترسید؛ آنوقتى که لازم بود صبر کند، صبر کرد؛آنوقتى که لازم بود زمام سیاست را به دست بگیرد، سیاست را به دست گرفت و وارد میدانسیاست شد.  

 

 

 

اوائلى که امیرالمؤمنین وارد کوفه شده بودند و مردم آن حضرت را نمیشناختند، رفتارآن حضرت، لباس آن حضرت، مشى آن حضرت، جورى بود که هیچ کس تو کوچه و بازار که حضرتراه میرفت، نمیفهمید که امیرالمؤمنینِ به آن عظمت، همین شخصى است که دارد به طورمعمولى و عادى راه میرود. در مقابل مردم ضعیف، مردم معمولى، این چنین متواضع وبردبار و خاکسار است؛ همان کسى که در مقابل دشمنان غدر، دشمنان گردن‏کلفت، آن چنانقاطع مثل کوه مى‏ایستد؛ اینها الگوست.

 

 

 

 

پروردگارا ! به محمد و آل محمد دلهاى ما را بیدار کن؛ دست ما را از دامنامیرالمؤمنین کوتاه مفرما؛ همان صبر، همان مجاهدت، همان اخلاص را در میان امتاسلامى و در میان ما مردم تفضل بفرما. پروردگارا ! ما را با ولایت امیرالمؤمنینزنده بدار؛ با ولایت امیرالمؤمنین بمیران؛ قلب مقدس ولى‏عصر را از ما راضى و خشنودکن.

 

 

 

 

با علی تا علی یا علی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید