بسم المعشوق

با خودم می اندیشم به اینکه تمام این آدمهای دنیای پیرامون ما برای بودن مدیون خدا هستند.

fa64f6df.jpg

ولی چقدر خدا و راه و حرفها و اولیائش این روزها بین ما تنهایند.

entezar-p17.jpg

ما را چه می شود........!!!

2004-12-11-moon-night-02.jpg

با علی تا علی یا علی

/ 0 نظر / 4 بازدید