بسم المعشوق

امروز روز گار نفاق شناسی و نفاق دانی تمام اهالی دل پرستش  است.

بدترین خطر برای اعتقادات وحیانی نفاق و دوروئی نامردان و نامردمان است .

نفاق سیاسی امروز را عرصه ابتلاء بزرگی برای دینداران و خدا پرستان کرده  است.

امیرالموءمنین علی علیه السلام و راه حضرت  و شیعیان آن بزرگوار را در عرصات حیات دنیا به قامت منبسط تاریخ ولایت الهی نفاق به زحمت دچار کرده است.

در یک بخش دشمن شناسی و در یک حوزه  آسیب شناسی دینداری ، وظیفه همه مخاطبان خداست.

علی علیه السلام روزی در بین ما آمد و روزی هم رفت ، همچنان که در بین امتهای پیش از ما آمد ورفت داشت .

ولی راه علی  ، یاد علی  ، نام علی  ، بوی علی  و روی علی  آبروی ماندگار تاریخ خلقت شد و ماند. .

امروز هرکس که با خاطره ولایت علی و با ولایت فقیه همزاد نیست در   زایش جسمانی و اعتقادی و عاطفی خود بازیافتی از جنس توبه کند چرا که علی علیه السلام میزان حلال زادگی و حرامزادگی است . امروز ضد ولایت فقیه  به یقین با هر پیشینه ای و در هر جایگاهی  و با هر ادعایی  مصداق واضح منافق است .

هر کس هر حرفی بجز جهت آرمانی ولایت فقیه با هر ادبیاتی مطرح کند یقیناً  شیپور چی شیطان است ....چه ابلیس ....چه آمریکا و غرب  .....و چه هوای نفس خودش .

یاد کنیم امام راحل را که فرمودند : منافقین از کفار بدترند .

با علی تا علی یا علی

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید