رهنمودهایی از مقام معظم رهبری

  • شما که در کتابخانه با کودک مواجه می شوید ، شما که قصه می گوئید ، شما که کتاب می فرستید ، شما که کتاب می خوانید ، شما که در کار هنری و آفرینش هنری خودتان آن کودک را مخاطب قرار می دهید ، بدانید که الان درست روی خط اصلی و اساسی حرکت می کنید . شما درست آن کاری را که باید انجام بگیرد ، دارید انجام می دهید...23/2/1377
/ 0 نظر / 3 بازدید