مبعث

بسم المعشوق

مبعث  ، انگیزش  تمامیت عالم بود در قائمه توسعه آدم  .

پیامبر اکرم صلوات الله علیه  نماد برانگیختگی پرستش بود در هیئت خاک .

امروز انگیزه ما در تمام عرصه ها باید  انگیزه های انبیاء باشد .

مبعث سالروز ویرانی تمام بتها است....بتهای بیرونی  ....بتهای درونی .....بتهای  از جنس سنگ و چوب و فلز ......بتهای از جنس هوای نفس و خیال و توهم .......دیگر پرستی و .....خودپرستی........ودر یک کلمه خدا نپرستی و خدا گریزی و خداستیزی  و تقلب در ستایش !!!

عید غرور آسمان  و  یادگاری خدا  برای یک همیشه آفرینش  همواره یاد باد ....!

با علی تا علی یا علی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید