تصوف و صوفی گری

بسم المعشوق

 

 

تصوف در آغاز به صورت زیاده روی در ترک دنیا و افراط در زهد  شکل گرفت و برای خود طرفدارانی پیدا کرد.

 

 

 

چیزی نگذشت که این طرفداران  تبدیل به فرقه هائی شدند که روش آنان به تدریج بر دشواری و پیچیدگیهای آن افزوده می شد و هنگامی که ارتباط مسلمانان با فرهنگهای بیگانه شدت یافت  ابهام این رویکرد هر چه بیشتر به حوضه های مختلف گسترش یافت.

 

 

تصوف به عنوان یک انشعاب از این انحراف تحت تاثیر آشنائی با ریاضت هندیها و فلسفه نو افلاطونهای یونان و رهبانیت مسیحیت در صدد طرح خیالی اتحاد با خدا از طریق باطن برآمدند.

 

 

بدین ترتیب  تصوف با مذاهب باطنیان آمیخته شد و بیش از پیش دشوار و پیچیده گشت و از آنچه مردم از شئون دینی می دانستند منحرف گردید و آنگاه صوفیان سخنانی گفتند که مورد انکار فقها و محدثین و متکلمین قرار گرفت.

 

 

در هر حال اثبات یک منشاء غیر اسلامی  برای تصوف قطعی است واز طرف دیگر تصوف یک جریان فکری واحدی نیست  بلکه مجموعه ای از جریانهای التقاطی منحرف است.

 

 

صوفیان به دو جهت با اسلام ارتباط و سازش پیدا کردند  :

 

1-     در امان ماندن بین جامعه اسلامی معاصر با خود.

 

2-     سوء استفاده از فرصتها برای فریب مسلمانان ساده لوح و کشاندن آنها به سوی فرقه خود.

 

آنچه که خیانت صوفیان را بزرگتر گردانیده این است که آنها خواسته اند به اسلام رنگ تصوف بزنند و به جای اینکه از اسلا م پیروی کنند  ،  اسلا م را پیرو خود جا زده اند  !!! .

 

 

شیخ حر عاملی  صاحب کتاب  وسائل الشیعه  ( متوفی 1104 هجری قمری )  در کتاب   الاثنی عشریه   که در رد  و نکوهش صوفیان نوشته است می فرماید : تمام شیعیان فرقه های تصوف را انکار نموده اند  و از امامان خویش احادیث بسیاری در نکوهش آنان نقل کرده اند و نیز علمای شیعه کتابهای بسیاری در رد این فرقه و اثبات کفر آنان تاء لیف نموده اند که از آن جمله کتاب شیخ مفید در رد اصحاب حلاج است .

 

 

 

 

پی نوشتها :

 

 

1-     شیخ حر عاملی . الاثنی عشریه .ص53

2-     دکتر طه حسین . آئینه اسلام . ص 230 – 231

 

3-     دکتر عبدالحسین زرینکوب . ارزش میراث صوفیه .ص 12

4-     توحیدی پور . مقدمات نفحات الانس . ص 22- 23

/ 0 نظر / 3 بازدید