بسم المعشوق

امروز می آیم تا شاید از چشمانت انتظار بچینم.

love2.jpg

بیائید ای شمعهای سوخته مرا شعله ور در زلال جاری بادها کنید !

2i9to52.jpg

ای راز آسمانی لحظه ها مرا در  دهلیز هزار توی  دالان هستی به جرعه ای از نور دعوت

کن !!! 

8381.jpg

به ولایت امیر الموءمنین علی علیه السلام.

rahbar.jpg

به قامت بهار رهبر انقلاب گلها  حضرت بلند عشق آقا سید علی خامنه ای شاید نرسیده

به نیابت تمام  گلهای سرخ دنیا  در خشکسالی خویش با شهادت اقتدا کنم.

rooh-23-6-05.jpg

مرگ سیاه دشمنان کور انقلاب محمدی سپید ایران  صلوات سرخ بفرستید .

entropy.gif

با علی تا علی یا علی

/ 0 نظر / 4 بازدید