غروب

تا دقایقی دیگر خورشید غروب می کند .

آسمان حال عجیبی دارد .

ابرها هم همین گونه اند .

از آسمان عکس می گیرم .

احساساتم بین نارنجی و خاکستری دور دستهای افق در بین زمین و آسمان شناور است .

احساس می کنم لحظه به لحظه زمین و آسمان به هم نزدیکتر می شوند .

من غروب را به خاطر همین چیزهایش خیلی دوست دارم .

/ 0 نظر / 92 بازدید