بهار و باران

از اولین ساعات بامداد امروز به این سو باران دارد بی وقفه می بارد ....

نزدیکیهای بهار رسیده ایم ....

بوی خاک خیس خورده , لباسهای نم کشیده , دود اسفند و بوی عود و شمع های رنگ وارنگ و طعم گلاب نقل و تره تیزک و رنگ قرمز ماهی ها و جوانه درختان و شکوفه گلها دارد یواش یواش خودی نشان می دهد ....

دمای هوا دیگر سرد نیست ...خنک است .

باران می بارد ...

و من ماشینها و آدمها را می بینم که با سرعت از کنار هم رد می شوند و نمی دانم به کجا می روند ؟!

حس خوبی در دلم جاری است ..

من بهار و باران را دوست دارم ....

/ 0 نظر / 108 بازدید