شمر و تعیین صلاحیت زوار اربعین

من تا یادم می آید و حافظه ام یاری می کند هیچ وقت کسی را مچل و لنگ خودم نکرده ام و نکاشته ام و بعد تا آمد حرفی آنهم از جنسی که من خواسته ام ؛ بزند ؛ بزنم توی دهانش که من باید بروم ....بقیه بماند برای وقتی دیگر...!!!

نه !...یادم نمی آید !!

ولی الآن خیلی اینجوری ام !!!

حالا تازه قسیم النار والجنه هم هستم و منم که معین می کنم برای اربعین , امام حسین علیه السلام چه کسی را طلبیده و چه کسی را. دست به سر کرده و نخواسته است !!

خودم جایم نرم و جایگاهم محکم است . دلم هم آرام و خیالم راحت است ...به هر حال رانت کار خودش را می کند .حتی اگر زیارت امام حسین علیه السلام در اربعین باشد ...بعدش می شوم وکیل وصی زایران کربلا که تو برو و شما نرو ...امتحان می گیریم و گزینش می کنیم و فکر می کنیم داریم کار حسینی می کنیم .

هرکس شیک تر و خوش تیپ تر و سر و زبان دارتر و سالم تر و کاری تر و بدرد بخور تر است ؛ قبول می کنیم و بدبخت بی چاره ها و بی کس و بی زبانها و شل و لنگ و خل و چل ها را رد می کنیم ....این یعنی همان ژن خوب ...!

خودمان در ادب خودمان مانده ایم و در جازده و درمانده ایم , می خواهیم آدم ببریم کربلا آدم کنیم , برگردانیم !

آنهم چه آدمهایی !! ....قشنگ قشنگ ها را Select می کنیم و ما و رفقایمان می شویم خدا و آنها که از تور ناز و کرشمه ما رد نمی شوند می شوند تقدیر خدا و ته دیگ آشی که ما برایشان به اسم مصلحت پخته ایم .

خودمان در شمریت و یزیدانه خودمان برای خودمان شمر و یزیدی شده ایم که هر کربلایی را به بلا می کشیم , آنوقت می خواهیم برای امام حسین علیه السلام آدم بخریم و زائر ببریم !!!

بی ادبی و بی وفایی صفت شمر بود و وفاداری و ادب ابر حاکم بر اتمسفر تفکر عصمت امام حسین علیه السلام .

کسی که بی ادب است , شمر است ....

و اینروزها شمر دارد , زوار سیدالشهدا علیه السلام را گزینش و رد صلاحیت می کند !!!

مگر می شود ؟!!!

بله که می شود....!!!

حتی همین روزها ....

حتی همین اطراف ....

و دیری نخواهد گذشت که شمر در اربعین Chif manager خادمان حضرت هم خواهد شد ....

دنیا همین است ....

/ 0 نظر / 29 بازدید