توهم ممنوع !

خدا خوبمان کند ...
هرجا که هستیم ...
هرجا که باشیم ...
هر که , که هستیم...
هر کسی که باشیم ...
ما آدمها همیشه از هم عبور می کنیم ...
ماندنی ها می مانند و رفتنی ها بالاخره دیر یا زود , روزی خواهند رفت ....!!!
انشاالله که همواره آباد خدا باشیم ...
هر کسی که باشیم ...
هر کجا که باشیم ....
از آنطرف هم نباید فضول خدا باشیم ...!!!
با این بهانه که خوبه هستیم , بقیه را بده فرض کنیم و در همه کاری نظر داده و دخالت بی جا کنیم ....!!!
هرکسی باید در تمام امور عالم قدش را با خدا مقایسه کند !!!
توهم هم ممنوع....
/ 0 نظر / 126 بازدید