غروب و نرسیدن

حالا دارد آفتاب اولین روز شهریور ماه آرام آرام غروب می کند ...

کجا هستم ؟

هنوزهم پیدایم نیست ....

راستی تکلیف لوگویم چه می شود ؟!

من پس کی به خودم خواهم رسید ؟!!

/ 0 نظر / 83 بازدید