حناق و درد بی درمان

همیشه دلم شور می زد ؛ دعایی را که مستجاب نمی شود چه جوری هستش ؟!

شاید خیال می کردم یک جورهایی شبیه به حناق باشد که می گویند آدم می گیرد !!!

یا شاید هم مثل درد بی درمان است ...!!!

حالا من یک دعای مستجاب نشده و مستجاب نشونده اندر نشونده دارم !!!

یعنی به عبارتی الآن من حناق گرفته ام و درد بی درمان دارم ؟؟؟!!!

یعنی الآن من مثل حناقی ها و درد بی درمانی ها هستم ؟؟؟!!!

یعنی ...یعنی ..یعنی ...

چه فایده ...؟!

وقتی نمی شود خوب نمی شود دیگر ....!

چه با حناق ودرد بی درمان چه بی آنها ...!!

با تمام این حرفها من دعای نامستجابم را دوست دارم ودوست خواهم داشت ...

این که دیگر استجابت نمی خواهد !!!

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید