بلاکر

در دنیای واقعی بعضی ها ؛ بعضی دیگر را به بند می کشند ....
این از این ...!!!
در دنیای مجازی به قول خودشان بلاک می کنند !
بلاک می کنند یعنی چه ؟!
یعنی همان بلوکه کردن خودمان ....
یعنی کنار گذاشتن ...
یعنی راه ندادن ...
یعنی پا ندادن ...
یک جورهایی معنی قفل کردن طرف را هم می دهد ...
یعنی بستن کت و کول حریف ...
یعنی کفتر بند کردن عشقی ...!
خیلی با رودربایستی می شود این جمله که : من از تو خوشم نمی آید !
یکذره بی رودربایست تر اینکه : من از تو بدم می آید !!
یکذره بی رودربایست تر آن می شود : مزاحم هستی !!
یکذره بی رودربایست ترش اینکه : نمی خواهم ریختت را ببینم ...!!!
و همینطوری بگیر و برو جلو ...
تهش اینکه بلاکر ؛ بلوک شده را پس زده و آنرا در ساختار تفکر و عاطفه و باور خود نادیده می گیرد و آنرا در زمین بازی سرنوشت خود بازی نمی دهد ...
درست عین یک مربی فوتبال که بازیکنی را روی نیمکت ذخیره نشانده و بازی ندهد و یا از تیم اخراج کند و یا در بهترین حالت در لیست فروش قرار دهد ....
آخرش این است که به زبان بی زبانی به او می فهماند که من نمی خواهمت ...
بلاک کردن یعنی اینکه من دیگر دوستت ندارم ...
یعنی دیگر نمی خواهمت ...
تو را در لیست خروج و فروش و رفتن و بردن دیگران گذاشته ام ...!
یعنی از امروز تو دیگر از نظر من سر راهی هستی و هر که تو را می خواهد ؛ می تواند بردارد و با خودش  ببرد ....!!!
منتهی یک چیز جدیدی من امروز دارم می بینم که در ادوار قبل در بین بلاکر و بلوکه رسم نبوده است و آنهم اینکه بلاکر شونصد دفعه بیاید و به بلاک شده سر بزند !!!
شما تا به حال چنین چیزی در تاریخ را سراغ دارید ؟!
من که نه دیده ام و نه در متون کهن تاریخی خوانده ام ...!
فقط در داستانهای پلیسی می نویسند همواره مجرم به صحنه جرم برمی گردد !!!
 
 
/ 0 نظر / 89 بازدید