زمستان

امروز روز اول زمستان است .

پاییز امسال هم گذشت ...

مثل همه گذشته ها و درگذشته ها !

امروز صبح تگرگ بارید ...

حالا هوا مه آلود است ، آنقدر که رشته کوههای البرز را نمی توان دید .

ما از جنس همین رنگها و فصلها و شاعرانه هستیم .

حالا متفاوت از قبل است و ما هم همینگونه ...

زمستان زیباست ...

سلام بر زمستان ...!


/ 0 نظر / 72 بازدید