درسهایی از رهبر معظم انقلاب

این بحث که در نظام اسلامى، جمهوریت مقدم است یا اسلامیت مقدم است، یک بحث بى‏معنىو انحرافى است. اسلامیت و جمهوریت دو عنصر جدا نیستند که به یکدیگر وصل شده باشند ویک حقیقت را به وجود آورده باشند؛ در دل اسلامیت، جمهوریت هست. در دل اتکاء به حکمالهى، تکیه‏ى به مردم و احترام به خواست و رأى مردم هست. جمهورى اسلامى یک حقیقتواحد است که هدیه‏ى انقلاب اسلامى به ملت ایران است

با علی تا علی یا علی

/ 0 نظر / 3 بازدید