هنوز از کربلایت به گوش آید صلایت...حسین ع جانها فدایت

یاد تمام رفیق مشتی هایی که جوانیشان را برای خدا و عشق اهل البیت علیهم السلام و ولایت مطلقه فقیه به زیر خاک بردند ...بخیر !

دم آهنگران هم گرم ...که دم همه بود !!!

در روزگاری که هیچ مردی در دوران و میدان جنگ ایرانیها و سرزمین آریایی با اجنبی ها رگ و جیگر نفس زدن نداشت و اگر می خواندند برای جغد می خواندند ...

آهنگران اسلام ؛ آهنگران ایران و آهنگران آریایی ها ؛ یک تنه یکطرف بود و تا بود لباس رزم را از تن درنیاورد و پرچم آرمانش بلندتر از همه بود و همه ریقوهای زردنبوی موزمار وطن فروش دیگر که پرچم ناموس وطن را روی خاک افکندند و تن به دشمن دادند یکطرف !

یک آسمان مرد به همه دنیای نامرد و نامردهای دنیا ...

ققنوسی که درون آتش و خون و مرگ برای زندگی سرزمین مادها و پارسها از غیرت و غرور و شرافت می خواند به همه خفاشهایی که در بی کسی و دست تنهای این تاریخ و این تمدن و این باور ؛ برای دشمن شاد شدن ؛ ناجوانمردانه ؛ چرند می خواندند و چرت می رقصیدند و خودشان را خائنانه و ذلیلانه به بوم و غوکها به مفت تسلیم کرده بودند .

دمت گرم آهنگران تاریخ و تمدن ایران ...

شیر مادرت حلالت ...

یادت همیشه وتا هست ؛ مانا .../ 0 نظر / 196 بازدید