اختلاف ما و خدا !

گاهی یکساعت یک ساعت ؛  برابر یکساعت نیست ...!

برابر چند میلیون و میلیارد سال است ...!

خدا در قرآن  هر ساعت قیامت را برابر پنجاه هزار سال می داند !!

به ما چه !!!

 می داند که می داند !!!

 مگر از ما نظری خواسته است ؟!!!

برای ما که هرساعت مساوی چندین میلیون ومیلیارد سال است ...!

نظر خدا را در این رابطه نمی دانم !!!

 یعنی نمی خواهم که بدانم ...!!!

ما به میلیون و میلیارد سال خودمان ؛ خدا هم به چند هزار سال خودش !

کسی که از دل کسی که خبر ندارد !!!

/ 0 نظر / 90 بازدید