رسم

این روزها رسم است که هرکسی , هرگونه که دلش می خواهد تصمیم می گیرد و رفتار می کند...!
خوب !
عاقبتش همینی می شود که هست !!!
چه می توان کرد ؟!
رسم است دیگر ...!!!
/ 0 نظر / 95 بازدید