مثل هرسال

شب است ...

یکی از آخرین شبهای ماه شهریور است ...

پاسی است که از نیمه شب گذشته است ....

در حدفاصل آسمان و زمین و تابستان و پاییز و خودم منتظرم ...

پارسال شاید در هیر ویر همین روزها بود که خودم شدم ...

امسال حتما در هیر و ویر همین روزها است که دیگر خودم نیستم ...!

درست مثل ماه و عکس ماه در حوض آب یک حیاط قدیمی ...

مثل همیشه ...

مثل پارسال ...

مثل امسال ....

مثل هرسال ....!!!

/ 0 نظر / 23 بازدید