یادم بخیر !!!

چقدر دلم در این سکوت فصل زمستان برای خودم تنگ شده است !!

حرف گفته و ناگفته که خیلی زیاد است ؛ ولی نمی دانم چرا حرفی نیست ؟!

هوا سرد است ...

حرفم نمی آید...!

چه می توانم بگویم ...؟!

جز اینکه بگویم ....یادم بخیر ...!!!

/ 0 نظر / 96 بازدید