درسهایی از مقام معظم رهبری برای مردم غزه

بسم الله الرحمن الرحیم

شما ثابت کردید که دل سرشار از ایمان به خدا و قیامت و روح منیع و

 عزیز مسلمانی که ذلت و تسلیم درباره‌ی ظلم و زور را بر نمی تابد،

آنچنان قدرتی می آفریند که حکومتهای جبّار و مستکبر و ارتشهای مجهّز

در برابر آن ناتوان و ذلیل اند.

به ایمان و توکل خود، به حسن ظنّ خود به وعده‌ی الهی،‌

به صبر و شجاعت و فداکاری خود ببالید که امروز

 همه‌ی مسلمانان به آن میبالند.

شما همین امروز هم پیروزید و با ادامه‌ی این ایستادگی شرافتمندانه

دشمن زبون و ضد بشر را باز هم بیشتر به ذلت و شکست خواهید کشاند.

انشاءالله

به شما و مبارزان غزه و همه‌ی مردم مظلوم و مقاوم شما درود می فرستم

 شب و روز هم شما را دعا میکنم و صبر و نصرت را برای شما

از خداوند عزیز قدیر مسألت می کنم.

با علی تا علی یا علی

/ 0 نظر / 4 بازدید