گذار روزگار

ما همه مسافران تقدیرهستیم ....

امیدوارم آنچه که به یادگار می ماند,ارزش استفاده را

داشته باشد.

روزگار می گذرد و ما هم با روزگار در گذریم ....

روزگاری باهم و روزگارانی بدور از هم ....

و این یعنی سرنوشت....

داستانی که همچنان ادامه دارد !

/ 0 نظر / 126 بازدید