یادمان بخیر ...!

اول مرغ بوده است یا تخم مرغ ؟!

اینهم حکایت امروز زخم آسمان و لوگو شده است ....

من و زخم آسمان و تنها بازمانده ....

اینهمه خاطرخواه و لوگو وبازهم تنها بازمانده ....

فعلا که باد به پرچم اینهمه خاطرخواه و لوگو و تنها بازمانده است ....

درست مثل دوران رونق پرشین بلاگ که آنروزها هم باد به پرچم اینهمه خاطرخواه و  اسمشونبر  و تنها بازمانده بود ....

چه آنروز و چه امروز یاد من و شاید هم تنها بازمانده که همیشه هم بود و هیچوقت هم نبود بخیر ...!!!

/ 0 نظر / 29 بازدید