حال دهه هشتاد و هوای دلبری

حال امشبم درست همان حال سالهای اوایل دهه هشتاد است ...

هوای امشبم ؛ هوای دلبری است ...

و در این حال و هوای بارانی و محو شده در مه زیبایی که دور دستهای دره های سهمگین کوهستان و دشتهای شبنم زده خاطره را پوشانده است ؛ من خودم را عاشقانه دوست دارم ...!!!

/ 0 نظر / 47 بازدید