بسم المعشوق

fire_xp_1_800x600.jpg

آسیب شناسی دین در محور دنیا پرستی:

دین مقدس اسلام در حال حاضر بیش از هر چیز دیگر از ناحیه برخی از کسانی که مدعی حمایت از آن هستند ضربه و صدمه می‏بیند  و این خود از عوارض نفاق است.نفاق اين است كه نهان و آشكار انسان مخالف يكديگرباشد، خواه اين دوروئى و دو گانگى در ايمان باشد يا درطاعات يا در معاشرت با مردم، و خواه به قصد طلب جاه و مال باشد.

آن دورانى كه مردمش افتخار مى‏كردند كه به مال دنيا آلوده نيستند ، ابو ذرها و سلمانها و عبد اللّه بن مسعودها و اصحاب صفّه‏شان جزو بزرگان آن امت بودند ، و اصلا به دنيا ، و طلا و نقره و زر و زيور و زخارف مالى اعتنايى نداشتند ،اصلا زخارف مالى در برابر زخارف غير مالى چيزى به حساب نمى‏آمد ، كه پيغمبر « صلى اللّه عليه و آله و سلم » فرمود :« أشراف أمّتى أصحاب اللّيل و حملة القرآن » « اشراف امت من ، اشراف جامعه اسلامى آنهايى هستند كه شب با خدا سر و كار دارند و خدمت و عبادت مى‏كنند ،آنهايى كه با قرآن آشنا هستند . »

سخنان «عبادة بن ثابت‌» با مقوقس‌، حاكم دست نشانده امپراتور روم درمصر درباره هدف مسلمانان از اين فتوحات چنين است‌:«تنها چيزيكه براي ما مسلمانان‌اهميت دارد، جهاد در راه خدا و جلب خشنودي اوست‌. ما هرگز با دشمن خود كه همان‌دشمن خدااست‌، به دليل رغبت در دنيا يا به جهت افزون طلبي نمي‌جنگيم‌...؛ زيرا براي‌ما تفاوتي ندارد كه صاحب طلاهاي فراواني باشيم يا يك درهم را هم مالك نباشيم‌. ما ازدنيا تنهاآن اندازه مي‌خواهيم كه غذايي بخوريم و جلوي گرسنگي‌خويش را بگيريم تابتوانيم به جهاد در راه خدا ادامه دهيم‌.» 

در گذر زمان و روزگار فتوحات بزرگی نصیب مسلمانان گشت ، این فتوحات مال و ثروت فراوانی‏ را به جهان اسلام سرازیر کرد ، ثروتی که به جای اینکه به مصارف عموم برسد و عادلانه تقسیم شود ، غالبا در اختیار افراد و شخصیتها قرار گرفت . این جریان فوق العاده قوت گرفت . افرادی که تا چند سال پیش فاقد هر گونه ثروت و سرمایه‏ای بودند دارای ثروت بی‏حساب‏ شدند اینجا بود که دنیا کار خود را کرد و اخلاق امت اسلام به انحطاط گرائید .

همان انسانهايى كه در دوران پيغمبر « صلى اللّه عليه و آله و سلم » خانه و زندگى و باغهاى مكه و ثروت و تجارت ، و حتى زن و بچه را رها كردند و براى اسلام در كنار پيامبر « صلى اللّه عليه و آله و سلم » به مدينه آمدند ، با گرسنگى ساختند ،با سختى ساختند ، همينها بعد از بيست سى سال پس از رحلت پيامبر « صلى اللّه عليه و آله و سلم » ، وقتى از دنيا مى‏روند طلاهايى را كه از اينها مانده براى تقسيم بين وارث بايد با تبر بشكنند ، اينها مصداق « حتى اذا آنس نافرها و اطمأن ناكرها » است ؛ اين اوج سخن امير المؤمنين « عليه السلام » است . اين يك نمونه از سخنان آن حضرت در مورد دنياست . تاکید و اصرار فراوان و فوق العاده‏ای در مواعظ امیرالمؤمنین علی ( ع ) درباره منع و تحذیر از دنیا پرستی به عمل آمده استخطری که غنائم بوجود آوردمربوط است به سلسله خطرات عظیمی که متوجه جهان اسلام از ناحیه نقل و انتقالات مال و ثروت گردیده بود . علی علیه السلام این خطرات را لمس‏ می‏کرد و با آنها مبارزه می‏کرد . مبارزه‏ای عملی در زمان خلافت خودش که‏ بالاخره جانش را روی آن گذاشت .

آگاهي مسلمانان ازپيروزي‌هاي آينده و دست‌يابي آنان به كاخ‌هاي روم‌، ايران ويمن‌آنان را واداشت تا با ايمان و اعتقاد راسخ به اين جنگ‌هاگسيل شوندوتا آخرين رمق‌هاي خويش با كفار جهاد كرده وبه پيروزي‌هاي شگرفي‌دست يابند. از اين‌رو متکبران و منافقانی كه درمدينه برسرير خلافت تكيه زده بودند، از چنين نيروهاي آماده درفتوحات سوءاستفاده‌مي‌كردند. به تعبير ديگر، پيروزي‌مسلمانان وانتشار اسلام در بلاد كفر و نزول امدادهاي غيبي الهي برلشكريان اسلام در جريان فتوحات‌، مسأله‌اي بود كه به باورعمومي با اراده‌و مشيت الهي صورت پذيرفت و خداي متعالي مي‌خواست از اين راه بعد از جريان‌ارتداد و بي ديني كه درجزيرة العرب اتفاق افتاده بود، يك بار ديگر دين خويش راتأييدو تثبيت كند و ترديد و دودلي را از قلوب بعضي ازمسلمانان كم اعتقاد بزدايد. چنان‌كه‌اميرمؤمنان علی‌«ع» در جايي پرده از راز اين فتوحات برمي‌دارند و مي‌فرمايند:«... پس از آن خداوند فتوحاتي را نصيب مسلمانان كرد؛ آنان پس از (چشيدن طعم‌)فقر و گرسنگي به مال اندوزي و ثروت دست يافتند و چيزهايي كه از اسلام برايشان‌خوشايند نبود،در ديده‌گان‌شان خوب جلوه كرد و آنچه از دين‌، نزدشان مضطرب ومتزلزل بود در قلبشان جاي گرفت و گفتند: اگراين آيين بر حق نبود، چنين وضعي رُخ‌نمي‌نمود.» ازاين‌رو گرچه خلفا به تعبير علي (ع) فتوحات ياد شده رامرهون آرا ونظر واليان و حُسن تدبير فرماندهان خود دانستندو در نتيجه‌، طايفه بني هاشم را كه دررأس آنان علي (ع)قرار داشت‌، به فراموشي سپردند و گروهي كه حامي ومدافعمنافع خلافت آنان بودند، مطرح كرده‌، آنان را شُهره آفاق نمودند؛ اما (چنان‌كه علي‌«ع»خود به كنايه فرمود)وجود و عدم خلفا در جريان فتوحات يكسان بود. اين كه حضرت‌در جريان روانه ساختن سپاه براي فتح شام به ابوبكرفرمود: «اگر با سپاه همراه شوي‌،پيروز خواهي شد و اگر درشهر بماني‌، باز هم پيروزي نصيب مسلمانان خواهد شد؛چون پيامبر«ص» پيروزي اسلام را به ما وعده داده است‌».

بهترين گواه صادق بر آن است‌كه فتح شهرها جز به امدادهاي غيبي الهي و عنايت‌هاي ويژه باري تعالي نبوده است‌؛ علي (ع) در فتوحاتي كه از ديدگاه وي به خواست و اراده الهي صورت‌گرفت و از افتخارات خلفابه‌شمار نمي‌آمد، در موارد ضروري به ارائه راهنمايي ومشاوره مي پرداختند. ولي علي (ع) شخصاً از شركت درفتوحات‌امتناع ورزيدند و همكاري خويش را با خلفا در حدّراهنمايي و ارائه مشاوره‌، آن هم درصورت درخواست آنان محدود كردند؛ چرا كه براي آن حضرت نمي‌توانست قابل‌پذيرش باشد كه از جانب همان كساني كه حق جانشيني اورا به خود اختصاص داده اند،به مأموريت‌هاي جنگي فرستاده شود و با چنين اقدامي‌، مشروعيت و قانوني بودن‌ولايت وزمامداري آنان را بر جامعه اسلامي‌تأييد و تثبيت كند.

چنان كه اشاره شد هيچ گزارشي مبني بر شركت علي (ع) درفتوحات وجود ندارد،هم‌چنان‌كه درباره حضور حسنين‌«ع» درجنگ‌هاي عصر خلفا هيچ يك از مآخذ شيعي‌سخني نگفته‌اند.

روايتي كه از اميرالمؤمنان‌«ع» نقل شده است‌، چنين است‌:«لايخْرُج المسلم‌ُ فِي الجهاد مع مَن‌ْ لايُؤْمَن‌ْ عَلَي الحُكْم‌ِ، ولايَنْفَذ في الفَي‌ اَمرَاللّه‌ِ عزو جل‌ّفانّه ن‌ْ مـَات‌َ فِي ذَلكَ المَكان‌ِ كان مُعيناً لعدوِّنا في حَبْس‌ِ حَقِنا و الاشاطة‌ِ بدِمـَائنا و ميتتُه‌ُ ميتة‌ٌجاهلية‌ٌ؛مسلمانان نبايد در ركاب كسي كه به حكم خداايمان ندارد و فرمان خداي‌(عزوجل‌ّ) را درباره غنايم جنگي اجرا نمي كند، به جهاد برود كه اگر (برود و) كشته‌شود،دشمن ما را در حبس حقوق ما و ريختن خون‌هاي ما ياري نمود و مرگش‌، هم‌چون مرگ دوران جاهليت است‌».

دوران كوتاه خلافت ابوبكر (دو سال و چهار ماه‌) و وجودشورش‌ها و مخالفان فراوان‌حكومت وي هم چون مرتدان‌،پيامبران دروغين و مانعان زكات (كه بيش از يك سال ازدوران خلافت ابوبكر به نبرد با اين گروه‌ها صرف شد)سبب شد كه ابوبكر مجال‌فراواني براي دست‌يابي به فتوحات چشم‌گيري‌، همانند دوران پس از خويش نداشته‌باشد.

اميرمؤمنان‌«ع» نمي‌توانست مورد غفلت و بي‌توجهي خليفه و كارگزارانش در اين‌برهه حساس باشد. عدم شركت حضرت در فتوحات و انزواي وي مي‌توانست اين سؤال را دراذهان‌مسلمانان برانگيزاند كه چرا علي بن ابي طالب با آن همه سابقه درخشان در نبردهاي‌گذشته‌، اكنون كه زمان انتشار اسلام در سرزمين‌هاي كفر و شرك رسيده است‌،بي‌تفاوت‌يا منزوي است‌؟ به طور قطع بسياري ـ اگر نگوييم همه‌ ـ مي‌دانستند كه ترس او از مرگ‌يا سستي از جهاد، عامل اين مسأله نبوده است‌؛ از اين رو خليفه و يارانش مي‌كوشيدندبا ورود و شركت دادن علي‌«ع» در فتوحات ازيك طرف‌، زمينه طرح چنين پرسش وابهامي را از بين ببرندو با ورود او به عرصه فتوحات‌، اعتبار و مشروعيت چنين اقدامي رادر اذهان بسياري از هواخواهانش به ويژه بني هاشم مستحكم سازند و از سوي ديگر، ازمهارت‌ها و تجارب جنگي آن حضرت در فتح شهرها استفاده كنند. علي (ع)نمي‌خواست با حضور و شركت مستقيم در فتوحات برسياست‌هاي‌خليفه مهر تأييد بزند و در يك كلام‌، مويد خلفاباشد. در دوران خلافت عمر در هيچ يك از مآخذ تاريخي وحديثي‌، شركت علي‌«ع» درفتوحات اين دوران گزارش نشده است‌. بعضي از گزارش‌هاحاكي از آن است كه عمر ازامام‌«ع» تقاضاي شركت در فتوحات مي‌كردند؛ امّا علي‌«ع»خودامتناع مي‌ورزيد. علي (ع) در عصر خلافت عثمان برخلاف گذشته‌، كمتر در صحنه حضور مي‌يافت از اين رو هيچ گزارشي در مآخذتاريخي مبني بر راهنمايي و ارائه نظر درامر فتوحات از سوي آن حضرت وجود ندارد. عثمان بامخالفت آشكار با كتاب خدا و سنت پيامبر«ص»، تعطيلي حدود الهي‌، حيف وميل بيت المال و بخشش‌هاي بي‌حساب وكتاب به نزديكان و خاندان اموي ، واگذاري‌مناصب وپست‌هاي مهم حكومتي به خاندان بني‌اميه و بني ابي‌معيط وسرانجام ضرب وشتم ياران پيامبر«ص» و تبعيد آنان كه درنهايت چنين اعمالي منجر به قتل وي شد از امام‌علي‌«ع»فاصله گرفت و امام‌«ع» به سبب صدور چنين اعمالي ازعثمان كه در تضادآشكار با قرآن و سيره رسول خدا«ص»بود، به همكاري با عثمان حاضر نشدند. مسعودی در ذیل احوال عثمان می‏نویسد : " عثمان فوق‏العاده کریم و بخشنده بود ( البته از بیت المال ! ) کارمندان دولت و بسیاری از مردم دیگر راه او را پیش گرفتند ، او را برای اولین بار در میان خلفا خانه خویش را با سنگ و آهک بالا برد و درهایش را از چوب ساج و عرعر ساخت و اموال و باغات و چشمه‏هایی در مدینه اندوخته کرد ، وقتی که مرد در نزد صندوقدارش صدو پنجاه هزار دینار و یک میلیون درهم پول نقد بود ، قیمت املاکش در وادی القری و حنین و جاهای دیگر ، بالغ بر صد هزار دینار می‏شد . اسب و شتر فراوانی از او باقی ماند " .
و صد البته بعدها در عصر امويان و عباسيان برای بسيج نيروها از روح ايمان مردم به عنوان‌جهاد در راه خدا استفاده مي‌كردند، اما هدف از فتوحات در اين دوران در بسياري
ازموارد (اگر نگوييم در همه موارد) كشورگشايي و قتل وغارت اموال و نواميس‌سرزمين‌هاي مفتوح و در نتيجه جلب غنايم و ثروت بيشتر براي خزانه دربار و به اسارت‌بردن كنيزكان و غلامان بي شمار در جهت به خدمت گرفتن دردربار حاكمان و خويشان وخاندان صاحب منصب و وابسته به آنان بود. از اين‌رو حاكمان اموي و عباسي و سپاهيان‌وسرداران آنان‌، هيچ گونه بهره‌اي از پاي‌بندي به احكام دين وسنت‌هاي پيامبر«ص» رادارا نبودند. نمونه‌اي از بي اعتقادي و عدم اعتنا به تعاليم و احكام دين را در رفتار حجاج نسبت به ذمّيان تازه مسلمان مي‌توان يافت‌. در عصر خلافت عبدالملك بن مروان‌،حجاج بن يوسف ثقفي (حاكم دست نشانده عبدالملك‌) دستور داد از تازه مسلمانان به بهانه آنكه درآمددولت كم شده است‌، جزيه بگيرند كه اين امر سبب شد كه تازه مسلمانان به دين قبلي خويش برگردند. هم چنان كه «يزيد بن مهلّب‌» در سال 98هجري هنگام فتح جرجان (گرگان‌) مي‌گفت‌:«با خدا پيمان بسته‌ام كه اگر بر اهل جرجان‌دست يافتم‌، آن قدر خون ريزي كنم كه با آن خون‌،آسياب را به گردش درآورده‌، گندم‌آرد نمايم و از آن نان تهيه كرده و بخورم‌!» با وجود چنين نابساماني‌ها در فتوحات عصر بني اميه و بني عباس‌، بديهي‌بود كه هيچ‌يك از امامان معصوم‌: كه معاصر با اين فتوحات بودند، از هرگونه همكاري حتي درحدّ ارائه نظر و مشاوره به حاكمان اموي وعباسي‌خودداري كنند؛ از اين‌رو وقتي «"عَبّادبصري‌»، يكي از زاهد نمايان معاصر عصر امام سجاد«ع» در قالب پرسش معترضانه ازحضرت پرسيد كه چرا جهاد در راه خدا ودشواري‌هاي آن را كنار نهاده و به سوي حج وخوشي‌هاي آن روي‌آورده است و سپس با استناد به آيه‌اي از قرآن كريم‌،مزايا ومحاسن شركت در جهاد را براي آن حضرت برشمرد؛حضرت در پاسخ از وي خواست‌،دنباله آيه را بخواند. عَبّادبقيه آيه را خواند:«توبه كنندگان‌، پرستندگان‌، ستايشگران‌،روزه‌داران‌، ركوع كنندگان‌، سجده كنندگان‌، امركنندگان به معروف و بازدارندگان از منكر وحافظان حدود الهي‌...»

حضرت به عَبّاد فرمودند: هرگاه اين گونه افرادي را كه خداوندوصف كرده است‌، يافتي‌؛ در آن صورت‌، جهاد همراه آنان برتر از حج خواهد بود.

نيز سال‌هابعد امام صادق‌«ع» در پاسخ درخواست «عبدالملك بن عمرو» كه به‌حضرت گفته بود ما منتظر فرمان شما براي شركت در جهاد هستيم‌؛ فرمود:«اگر اين كار(نبرد با كفارتحت زمامت حاكمان عباسي‌) خَير و مطلوب بود، هيچ كس برما در اين امرسبقت نمي‌گرفت‌.»

در نهایت پس از آن که برای مدیریت جامعه اسلامی مردم باامامعلی علیه السلام،بیعت کردند، عملکرد او در تقسیمبیتالمال و عزل و نصب فرمانداران، خشم عده‌ای را برانگیخت. طلحه وزبیرکه با علی علیه السلام بیعت کردهبودند، آرزوی فرمانداریبصره وکوفه را در سر داشتند، ولی علی علیه السلام با درخواست آنان موافقت نکرد. آنها نیز بهبهانه زیارت خانه خدا،مدینه را به سویمکه ترک کردند. در این نبرد عایشه سوار بر شتر بود، سپاه ناکثین گرد شتر او جمع بودند و این شترحکم پرچم آنها را داشت. از این رو این جنگ به جنگ جمل (شتر نر) شهرت یافت. جنگ جملدر یکی از محله‌های بصره به نامحزیبهرخ داد و بیش از یک روز طول نکشید: روز یکشنبه، هجدهم جمادی الاولی سال 36 هجری قمری.  

ناکث به معنای کسیاست که رشته‌ها را پنبه کند و بافته‌ها را از هم بگسلد. از این رو به افرادپیمان‌شکن ناکث می‌گویند. از آن جا که بسیاری از سرمداران جنگ جمل، اندکی پیش ازآن، بیعت کرده بودند، حضرت علی علیه السلام آنان را ناکث نام نهاد. 

اما امام علی سخن آنها را نپذیرفت و گفت:« شما با من بیعت کردید که مرا در وقتناتوانی کمک کنیدزبیر خیال می‌کرد امام فرمانرواییعراق را به وی واگذاری می‌کند، همان طور که طلحه می‌پنداشت که حکومتیمن از آنِ او خواهد بود ولی روش امام علیه السلام در تقسیمبیت

/ 0 نظر / 5 بازدید