ساعت مچی دنگال دست راست

دیشب از خودم جاماندم !

از دیشب تا الآن دارم با خودم فکر می کنم که این ساعت و دو تا عقرب هایش که دم به دقیقه آدم را می چزانند ؛  پس به چه دردی می خورد ؟!

وقتی بنا باشد آدم جا بماند ؛ خوب دیگر کار از کارجا گذشته است ...و این یعنی « عقب ماندگی » وشاید هم « عقرب ماندگی » !!!

حالا شما بیا و ساعت دنگالی به مچ دست راست ببند و با آن عکس سلفی بگیر !!

اصلا یکدفعه بفرمایید ساعت دیواری اتاق را با یک کش به مچ دست راست بسته و سلفی بگیریم ...!!!

آدم وقتیکه از خودش جا می ماند یعنی با خودش اختلاف فاز دارد ...باید رفت و گشت و دید کجای کار اشکال پیدا کرده است...بستن ساعت غول پیکر به مچ دست هم درد آدم را دوا نمی کند ...تازه اگر مثل این جدیدهای شمال شهر تهران ؛ آنرا هم به دست راست ببندیم که دیگر پاک پاکی دوا نمی کند ....همین !

 

/ 0 نظر / 28 بازدید