سلام

یادم هست ؛ یک زمانی به هرکس سلام می کردی از بای بسم الله  تا نون والضالین می رفت ...

جرات نداشتی بگویی سلام !....

جواب می شنیدی : سلام علیکم ورحمه الله و برکاته و العافیه ...بازم بگم یا کافیه ؟؟؟!!!

بعدها جواب سلام ها به : سلام علیکم و رحمه الله و برکاته فرو کاسته شد !

سپس تبدیل شد به : سلام علیکم و رحمه الله !!

و به دنبال آن  محدود گردید به : سلام علیکم یا علیک السلام !!

و در آخر مثل شاخه های بی برگ درختان در اواخر پاییز و اوایل زمستان : سلام خشک و خالی و یخ زده ...

حالا هم که مثل طرح زوج و فرد شده است.یعنی وقتی سلام می کنی گاهی جوابش همان سلام یک کلمه ای و منجمد است ...گاهی اصلا جواب نمی دهند ...کاهی می گویند : اوهوم !!!....گاهی و گاهی و گاهی ...

می ترسم همین مانده نیم بند هم روزی  ز  یاد و  به  باد رود ...!!!

 

ترسم ای دل نشین دیرینه ؛ سرگذشت تو هم زیاد رود

آرزومند را غم جان نیست ؛ آه ! اگر آرزو به باد رود

/ 0 نظر / 88 بازدید