ولم کن تا ولت کنم !

محرم آمد... !

ولی نمی دانم چرا هر کاری که می کنم نوشتنم نمی آید !!

همینطوری مات و مبهوتم !!!

الان هم کلی زور زدم تا این چند جمله را سرهم کردم !

فعلا روضه و سینه زنی به ما می چسبد ... !

خوب ! حالا که اینطوری هستش، ما هم دودستی به روضه و سینه زنی می چسبیم !!

بیل که به دنده مان نخورده است !

حرف آخرمان هم این است : ولم کن تا ولت کنم !!!تا ببینم بعدا خدا چه خواهد ...!/ 0 نظر / 82 بازدید