اصل امامت ؛ هیئت و ما

این روزها دیر یا زود تمام می شوند .

فرصت ما هم دارد تمام می شود .

همه هم در حوالی هم هستیم .

عمر هم قابلیت بازیافت ندارد .

حالا در دوران رجعت شاید فرصتی برای بعضی ها فراهم شود .

ولی خوب ! ....فقط بعضی ها !!!

اینکه من و شما جزو آن بعضی ها باشیم یا نباشیم ؛ این مانده به عمل ما و رضای خدا .

در هر حال صفر تا صدش دست ما نیست !

الان وقت مناسبی برای بازخوانی و بازیابی خودمان است .

شاید این وقتها اینگونه دیگر جنسش جور نباشد و اگر باشد ما دیگر این آدم نباشیم ...به هزار و یک دلیل !

روزگاری شده است که نیاز ما به اعتقادت خیلی بیشتر شده است .

بالاخره دینداری لوازمی لازم دارد که باید فراهم باشد تا بشود آنکه باید بود را بود !

یکی از اینها که اصلی هم هست ؛ اعتقاد به امام معصوم علیهم السلام است .

اصل امامت از اصول پنجگانه دین به شمار رفته و بسیار باورش تاثیر گذار است .

در زیارت جامعه کبیره می خوانیم :

فَالرّاغِبُ عَنْكُمْ مارِقٌ وَ اللاّزِمُ لَكُم لاحِقٌ ، وَ الْمُقَصِّرُ فى حَقِّكُمْ زاهِقٌ ...

روى گردانِ از شما ، از دين خارج شده است ، و همراه با شما ، پيوسته است و مسامحه كننده در حقّ شما ، نابود است ...

توضيح واژه ها

راغِب : رغبت كننده ، ميل كننده ؛ راغب عن : روى گردان ، متنفّر .

مارق : از دين برگشته ، گم راه ، منحرف .

اللّازِم : جدايى ناپذير ، همراه .

لاحِق : رسيده ، دست يابنده ، پيوسته .

المُقَصِّر : مسامحه كار ، سهل انگار ، كوتاهى كننده .

زاهِق : نابود شدنى ، هلاك شدنى ، فناپذير .


من خودم بارها با همین چشمان سرم دیده ام کسانی را که با دستگاه معرفتی و عاطفی اهل البیت علیهم السلام ؛ زاویه پیدا کرده اند به روز چه کنم گرفتار شده اند !

ای جهنم بازار و نوسانات ارز و تورم و دودوزه بازیهای آدمها متظاهر و متجاهر و منافق و آمریکا لعنتی و اسرائیل خانه خراب !!

آدم حیف نیست دین و ایمانش را اینجوری و با اینها خراب کند ؟!

والا حیف است !

منتهی یک نکته و سری دارد .

نکته اش و سرش در همین فرازهای زیارت جامعه کبیره که تقدیم شد آمده است .

فاراغب عنکم مارق ...یعنی کسی که با همین بهانه های درپیت زود قهر می کند و پشتش را می کند و دلخور می شود و رویگردان می شود ؛ این آدم خیلی وقت است زپرتش در رفته است و فقط مانده بهانه اش !

اینهم که مثل پاره آجر دستش بدهند ؛ کار تمام است .

خودش که زودتر تمام شده است و رفته است پی کارش !

مهم آن جارویی است که باید به برداشت دیگران بکشد و بقایای خودش را از ذهن و دل دیگران دور بیندازد !...و خلاص !!

والازم لکم لاحق.

اینکه معنی اش معلوم است و توضیح اضافه ای ندارد .

والمقصر فی حقکم زاهق .

یعنی آنکه هی شلش می کند و دست دست می کند و این پا و آن پا می کند ؛ معلوم است ماندنی نیست و آخرش رفتنی است !

تمام اینها که عرض کردیم در داستان هیئت خودش را نشان می دهد .

حضرت آقا رهبر معظم انقلاب و سایر علمای در گذشته و درآینده به جلسات اهل البیت علیهم السلام خاصه منبر و مداحی هیئت امام حسین علیه السلام ارجاع داده اند .

اصل امامت از اصول دین یعنی همه اینها .

کسی که با این دم و دستگاه نمی سازد ؛ نابود است . کسی که با اهل بیت علیهم السلام است به حق ملحق است و نمی آید و دیر می آید ؛ آخرش ول می کند و می رود !

همین حالایش هم کاملا میشود آدمهای دور و برمان را خیلی شفاف داوری و قضاوت کنیم .

لطف توجیهات من درآوردی و لیم برای ماست مالی موضوع اکیدا ممنوع !

همینی که هست !!

نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر !!!

آدمهای دور و برتان را اگر می خواهید بشناسید ؛ اینجوری بشناسید !

دقیقترین شاخص برای همیشه همین است و همین است و همین است .

روزگار همین را هم به همه ما اثبات کرده و باز هم می کند .

همه ما هم همه چیز را خیلی خوب می دانیم !

فقط بعضی ها خودشان را به آن راه می زنند که نباید بزنند !

کلام آخر اینکه امامت هم در این دنیا خیلی به درد ما می خورد و هم در آن دنیا !

هیئت را ساختاری مهم در نظام باور ماست.

هیئتی باشیم !

همه خوبان هیئتی بوده اند .

فقط بهانه ممنوع !!

دیگر خود دانیم !!
/ 0 نظر / 78 بازدید