قیامت و آخرت پرشین بلاگ و ما

بنام خدا ....
بالاخره قیامت پرشین بلاگ به آخرتش رسید و رضایت داد تا ماهم چند کلام متن بنویسیم .
پرشین بلاگ که از دل ما خبر ندارد ....
دارد برای خودش فزط و فرط نسخه می نویسد !!!
نسخه آزمایشی ...!!!
نسخه اصلی ....!!!
جلو چشمهایش مریض دارد جان می کند ....
ولی خوب اجازه نوشتن وصیت نمی دهد ...
بالاخره نسخه آزمایشی و اصلی را نوشته و ننوشته , این لطف را فرمودند که ما بیش از اینی که هست جان به لب نشویم ...!!!
ضمن اینکه نمی دانم چرا ما قدیمی های پرشین بلاگ نسبت به این جدیدها خیلی دل نازکتریم ....!!!
خود پرشین بلاگ هم اینرا بهتر می داند ....
مگر نه ؟!
/ 0 نظر / 94 بازدید