خواست خدا و خواسته ما...

زمان هرگز برنمی گردد ...

حتی اگر ما بارها به خودمان و زمان برگردیم ...!!!

حیف ...!!!

چقدر ما گاهی برای سالها راحت اسراف می شویم ....!

تقدیر یعنی همین فرصتهایی که ما قدرش را باید بدانیم ...

قدر که ندانستیم ....همین می شود که هستیم !

چیزی که خودمان خواسته ایم !!!

اگر آنگونه که خدا خواسته بود می شدیم ...وه که چه می شد !!!

و این است داستان ما انسانها با روزگار ما انسانها ...

از حضرت آدم سلام الله علیه بگیر تا ما و پیش و پس ما ....

/ 0 نظر / 78 بازدید