تغییر و فراموشی

آدمها تغییر می کنند ...

و غالبا هم یا بی خیال شده ، یا فراموش و یا لج می کنند که این تغییر را به یکدیگر بگویند ...!

همین می شود که به جای آن تغییر ؛ آدم متاثر از تغییر ؛ غالبا از یاد و بر باد می رود !!

و اینجاست که همه چیز اسراف شده ، تمام می شود و می رود پی کارش ...!

یادش بخیر !

روزگاری بود که این برو بچ خل و چل فضای مجازی لوگوهای آتشین مثل گوی های شعله ور منجنیق و بلکه به بیان امروزی ؛ موشک نقطه زن ، حواله هم می کردند که اگر به سپر حریف می گرفت ، وی را پودر نموده و باید یکی می آمد خاکستر رقیب را با جارو خاک انداز از روی آسفالت بی کسی جمع می کرد .


بالاخره روزی هم رسید که این تغییر ذلیل نمرده ، نمی دانم کی آمد و تا رسید؛ شعله های عشق یخ بسته و قندیل شدند !!!


و بی آنکه کسی به خبر بیاید ؛ همه چیز ناگهان تمام شد ....!!!


من که هنوز هم که هنوز است از این دار و کار سر درنمی آورم ...!

و نمی خواهم که سر دربیاورم !!

همینطوری گم و گیج خودم باشم ؛ بهتر است !!!


راستی یاد همه آن مومیاییهای آرامستان ابدی خیال... تا همیشه مانا !

/ 0 نظر / 82 بازدید