برف و شب امام رضا علیه السلام

از سر صبح به اینسو دارد برف می بارد ...
نیمه شب امشب سوار بر هواپیمای غول پیکر ؛ مهمان ناپیدای آسمانم ...
نزدیک تر از هر فصل دیگر به خدا ...!
امشب من حتی بالاتر از اوج ابرها و برفها و تاخیر پرواز پروانه ها و پرندگان ؛ شاید به سهمی از احساس پرستش برسم ...!!!
اولین بار است که در دل شب تا این حد به آسمان محرم می شوم !!!
آیا آنجا هم مثل شبهای زمین می توانم برای امام حسین علیه السلام و اهلبیت علیهم السلام گریه کنم ؟!
نمی دانم ...!!!
من امشب زائر امام رضا سلام الله علیه هستم ...
و تا همیشه ممنون همسر آیینه ای ام هستم که آسمان این پرواز را بی آنکه من بدانم ؛ با زلال کریستالی رنگ خدا و عشق امام رضا علیه السلام در این زمستان یخ زده و برفی ؛ برایم چراغانی نمود ...
نورباران ستاره ها حلال روزگاران نورانی اش باد ...!
همسر خوب یعنی همین ...!!
یعنی چشم باز کنی ؛ ببینی تو را به سمت بهشت کوچ داده است ...!
من همه جوریش را دنیا دیده ام ...
اینجوریش خیلی خوب است ...
یعنی وفادارای به دینت برایش بسیار مهمتر از شرایط جیبت باشد ...!
و تو را با امانت داری ؛ صحیح و سالم و پاک به دست خدا برساند و به آسمان بسپارد ...!!!
آفرین ....
/ 0 نظر / 69 بازدید