ماندن و رفتن انسان

بسم المعشوق

 

روزگار می گذرد و امتها و آدمهای این حجم در تکوین و تقدیر و تاریخ یا فعال و یا به انفعال

 در گذرند.

 

 

آنها که با خدایند می مانند در خاطرات این گذار .

 

 

ودیگران می روند ............

 

 

با علی تا علی یا علی 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید