گیر و گور

در روزگار پیری ؛ ملا نصرالدین روزی ادعا کرد که قدرت من نسبت به دوران جوانی به هیچ وجه تفاوتی نکرده است !!!

از او پرسیدند : چگونه این ادعا را اثبات می کنی ؟!

ملا پاسخ داد : صخره سنگی وجود دارد که من در جوانی نه تنها نمی توانستم آنرا جابجا کنم ...این هیچ ؛ بلکه حتی قادر نبودم آنرا اندکی تکان بدهم !!

ضمن اینکه الان نیز در دوران پیری وضع بر همان منوال است و باز هم شبیه آن سالها زور من به آن قطعه سنگ نمی رسد که نمی رسد !!

پس نتیجه می گیریم که من و زورم نسبت به ایام جوانی تغییر خاصی نداشته ایم !!!


حالا سرگذشت ملانصرالدین شده درست حکایت اینروزهای ما !

روزی خودمان ؛ خودمان را با خواهش و تمنا و برای خودشیرینی بلاک کردیم ؛ حالا با هزار التماس و توسل هم نمی توانیم رفع بلاک کنیم !!!

پس معلوم می شود نه آنوقتها و نه اینوقتها ؛ بلانسبت شما هیچگاه هیچ پخی در آستان جانان نبوده ایم !!!

خدا را چه دیده اید ...شاید روزی خدا واسطه شد و ما از مسدودی گیر و گور خودمان بالاخره آزاد شدیم...!

یا خدا !!!

/ 0 نظر / 110 بازدید