درسهایی از مقام معظم رهبری-5/3/1377

 

 بسم الله الرحمن ارحیم

برای اینکه اثری ماندنی بشود باید خوب باشد ...یعنی پاسخی به یک سئوال و یک نیازباشد.

خوب فقط معنایش این نیست که از لحاظ هنری خوب تنظیم شده باشد و خیلی عمیق باشد .

نه ! ممکن است اینطورها نباشد  ؛  لیکن پاسخی به یک نیاز باشد . مهم این اینست

با علی تا علی یا علی

/ 0 نظر / 3 بازدید