خیلی سبز

وقتی جشن تولد هرکس با روز عرفه یکی می شود ؛ خیلی خوش به حالش میشود !

همین است که خیلی سبز می شود ...

و ...وقتی آدم نمی داند در روزهای دیگر چه رنگی است ؛ چطوری می داند که امروز سبز است ؟؟؟!!!

او نمی داند که من می دانم که او نمی داند که من نمی دانم چیزی را که او خودش هم نمی داند ...!

/ 0 نظر / 107 بازدید