موزیک زمینه وبلاگ زخم آسمان

تمام این روزها را هر باره که می آیم؛ دیگر چیزی نمی نویسم ...

وقتی کسی نمانده است ؛ برای چه کسی بنویسم ؟!

آخرین بازمانده هم که دیگر نیست ...

در تنهایی و سکوت خودم ؛ خاموش به موزیک زمینه وبلاگ زخم آسمان گوش می دهم و با نت آن در جاری خاطرات آتشین گذشته سیر می کنم و به خودم که می آیم می بینم صورتم از اشک خیس شده و زمان هم مانند همه رفته ها ؛ قبل از من رفته است ...!!!

/ 0 نظر / 88 بازدید