زخم آسمان


+  

ریاضیات عشق
یک مرد زیرک + یک زن زیرک =ماجرایی  عاطفی و عاشقانه بنام زندگی 
یک مرد ابله + یک زن زیرک و بالعکس = فقط  ازدواج و دیگر هیچ
مرد برای جنس دو دلاری حاضر هست تا دو دلار بپردازد زیرا به آن نیاز دارد
زن برای جنس دو دلاری بیش از یک دلار نمی پردازد و تازه به آن نیازی هم ندارد

معادلات و آمارها
یک زن نسبت به آینده خود نگران است تا آنکه شوهر گیر بیاورد
یک مرد هرگز نسبت به آینده خود نگران نیست مگر آنکه زن بگیرد
یک مرد موفق کسی است که بیشتر از آنکه زنش بتواند خرج کند پول درآورد
یک زن موفق کسی است که بتواند یک چنین مردی را به دست بیاورد

خوشبختی
زن برای آنکه با مردی احساس خوشبختی کند باید او را به میزان زیادی درک کند و مقدار کمی هم دوست داشته باشد
مرد برای آنکه با زنی احساس خوشبختی کند باید او را به میزان زیادی دوست داشته باشد ولی هیچ وقت در صدد درک او بر نیاید

حافظه
هر مرد متاهلی باید اشتباه خویش را بدست فراموشی بسپارد دلیلی ندارد دو بار یک چیز واحد را به یاد داشته باشد

تمایل به تغییر
وقتی زنی با مردی ازدواج می کند، انتظار دارد که شوهرش تغییر کند، که نمی کند
وقتی مردی با زنی ازدواج می کند انتظار دارد که همسرش تغییر نکند، که می کند

تکنیک مباحثه
یک زن در هر مباحثه ای حرف آخر را می زند
هر چیزی که مرد بعد از آن حرف آخر بر زبان آورد ، خود سر آغاز مباحثه جدید دیگری است

نویسنده : زخم آسمان ; ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک